เพชรขาวงามพิทักษราษฎร์

 

 

ราคา    300,000   บาท

 

 

 

 

 

ภาพเก่าเมื่อปี  2554

ภาพปี  2554 ที่ค่ายโคพิทักษราษฎร์ บ้านพรุ

 

Advertisements

โคแซมพิทักษราษฎร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคนิลงามพิทักษราษฎร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่โคนิ่ม แม่วัวชนเงินล้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกโคยอดสิงห์ พิทักราษฎร์

 

 

ลูกโคขาวงาม (สิงห์โต)

ลูกโคขาวงามสิงห์โต  ราคา   35,000   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครางสาดงามพิทักษราษฎร์ (อังคาร)

 

โคอังคาร ราคา 300,000  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

โครางสาดงามพิทักราษฎร์( อังกอร์ )

 โคอังกอร์   ราคา   170,000   บาท

 จ่าเจนตรวจดูเขาโครางสาด อังกอร์