เพชรขาวงามพิทักษราษฎร์

 

 

ราคา    300,000   บาท

 

 

 

 

 

ภาพเก่าเมื่อปี  2554

ภาพปี  2554 ที่ค่ายโคพิทักษราษฎร์ บ้านพรุ

 

โคแซมพิทักษราษฎร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคนิลงามพิทักษราษฎร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่โคนิ่ม แม่วัวชนเงินล้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกโคยอดสิงห์ พิทักราษฎร์

 

 

ลูกโคขาวงาม (สิงห์โต)

ลูกโคขาวงามสิงห์โต  ราคา   35,000   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครางสาดงามพิทักษราษฎร์ (อังคาร)

 

โคอังคาร ราคา 300,000  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

โครางสาดงามพิทักราษฎร์( อังกอร์ )

 โคอังกอร์   ราคา   170,000   บาท

 จ่าเจนตรวจดูเขาโครางสาด อังกอร์